• Hotline: (+84) 987 094 335 (Mr.Ấn) - (+84) 333 217 071 (Ms.Ngọc) - (+84) 949 37 38 19 | Email: metalpolishing@metalpolishingvn.com

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN METAL POLISHING

Máy Sấy Khô

 • Thương lượng

  Máy Sấy Li Tâm

  CÔNG TY TNHH METAL POLISHING cung cấp Máy sấy li tâm sử dụng làm khô nước trên mọi chất liệu cần xử lý bề mặt. Liên hệ Hotline: (+84) 987 094 335 (Mr.Ấn) - (+84) 333 217 071 (Ms.Ngọc)
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Máy Sấy Ly Tâm

  CÔNG TY TNHH METAL POLISHING cung cấp Máy sấy li tâm sử dụng làm khô nước trên mọi chất liệu cần xử lý bề mặt. Liên hệ Hotline: (+84) 987 094 335 (Mr.Ấn) - (+84) 333 217 071 (Ms.Ngọc)
  Xem thêm